หลักสูตรที่เปิดสอน

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดบริการ

1. หลักสูตรการฝึกหัดขับรถยนต์(รับใบรับรอง ไปออกใบขับขี่)
 • เรียนทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
 • ภาคปฏิบัติสามารถเลือกวันเวลาเรียนได้ตามสะดวก ลงตารางเรียนได้ตั้งแต่ 06.00-21.00 น. ของทุกวัน(เปิดทำการทุกวัน)
 • ภาคทฤษฏี ต้องมาตามที่โรงเรียนนัดหมาย
 • เลือกประเภทเกียร์ของรถฝึกหัดขับได้ ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ
 • อัตราค่าบริการ 5500 บาท

2. หลักสูตรการฝึกหัดขับรถยนต์ เสริมทักษะ(ไม่รับใบรับรอง)
 • เรียนทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง เรียนภาคปฏิบัติเพียงอย่างเดียว
 • สามารถเลือกวันเวลาเรียนได้ตามสะดวก ลงตารางเรียนได้ตั้งแต่ 06.00-21.00 น. ของทุกวัน(เปิดทำการทุกวัน)
 • เลือกประเภทเกียร์ของรถฝึกหัดขับได้ ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ
 • อัตราค่าบริการ 4500 บาท

3. หลักสูตรการฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์(รับใบรับรอง ไปออกใบขับขี่)
 • เรียนทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
 • ใช้เวลา 2 วันในการทำการเรียนการสอน วันและเวลาจะต้องมาตามที่โรงเรียนนัดหมาย วันแรกจะเป็นการเรียนภาคปฏิบัติ วันที่สองจะเป็นการเรียนภาคทฤษฎี
 • อัตราค่าบริการ 1000 บาท

4. หลักสูตรอบรมทฤษฎี “ผู้ขอรับ” ใบอนุญาตขับรถ(ไปสอบเองที่สำนักงานขนส่ง)
 • อบรมภาคทฤษฎีรถยนต์-รถจักรยานยนต์ อบรมทั้งสิ้น 4 วิชา รวมระยะเวลา 5 ชั่วโมง
 • เปิดสอนทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
 • อัตราค่าบริการ 500 บาท

5. หลักสูตรอบรมทฤษฎี “ผู้ขอต่อ” ใบอนุญาตขับรถ
 • อบรมภาคทฤษฎีรถยนต์-รถจักรยานยนต์ สำหรับผู้ขอต่ออายุใบขับขี่ อบรม 1 วิชา ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
 • เปิดสอนทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
 • อัตราค่าบริการ 200 บาท
Powered by MakeWebEasy.com